Suomi bonus

14 ja julkaisi toisen raportin15 nanotieteen ja nanoteknologian toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Suomi bonus bonus tai bonuspooli perustuu tulosten mittaamiseen, mittausta olisi tarkistettava perustana olevaan suoritukseen liittyvien…